ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA THẨM MỸ

( 750 Giờ)

(A) Điều trị mặt, làm sạch, mặt nạ, trị liệu – 225 giờ

(B) Giải phẫu và sinh lý học – 90 giờ

(C) Điện, máy móc và các thiết bị liên quan – 75 giờ

(D) Trang điểm – 75 giờ

(E) Định hướng, quy tắc và pháp luật – 50 giờ

(F) Hóa học – 50 giờ

(G) Chăm sóc khách hàng – 50 giờ

(H) Vệ sinh, an toàn và sơ cứu – 40 giờ

(I) Quản lý – 35 giờ

(J) Loại bỏ lông thừa – 25 giờ

(K) Aroma therapy – 15 giờ

(L) Nutrition – 10 giờ

(M) Color psychology – 10 giờ

Đó là tầm nhìn của chúng tôi để được các nhà giáo dục đằng sau thành tích cá nhân của bạn và cảm hứng để giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn về một sự nghiệp thành công. Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay và kiểm tra trong khuôn viên của chúng tôi.

Liên hệ

1006 E. Yager ln. # 110
Austin, TX. 78753

(512) 491-7127

(512) 491-7121

Bản đồ