LỚP THẨM MỸ

(1500 giờ)

(A) Cắt tóc, tạo kiểu tóc + lý thuyết – 500 hours

(B) Màu tóc + lý thuyết – 200 hours

(C) Uốn tóc dợn + lý thuyết – 200 hours

(D) Định hướng, quy tắc và luật – 100 hours

(E) Làm móng tay + lý thuyết – 100 hours

(F) Dầu gội + lý thuyết – 100 hours

(G) Hóa học – 75 hours

(H) Quản lý và thực hành Salon – 75 hours

(I) Điều trị tóc và da đầu + lý thuyết – 50 hours

(J) Tóc hóa học thư giãn + lý thuyết – 50 hours

(K) Làm Facial + lý thuyết – 50 hours

 

Đó là tầm nhìn của chúng tôi để được các nhà giáo dục đằng sau thành tích cá nhân của bạn và cảm hứng để giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn về một sự nghiệp thành công. Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay và kiểm tra trong khuôn viên của chúng tôi.

Liên hệ

1006 E. Yager ln. # 110
Austin, TX. 78753

(512) 491-7127

(512) 491-7121

Bản đồ